Proiect

Informatii proiect:

  • Programul Operational Regional 2007-2013
  • Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regionai si local”
  • Domeniul major de interventie 4.3.  “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”
  • Nume Proiect:  “Dezvoltarea Firmei BITTNET Systems SA”
  • Cod SMIS:  18446
  • Perioada de Implementare a Proiectului:  30 Septembrie 2011 – 29 Septembrie 2013,
  • Valoare Totala : 1 364 926.63 RON
  • Finantarea Nerambursabila : 858 000 RON.
Prin acest proiect dorim să îmbunătăţim asistenţa pre şi post vânzare pentru partenerii Cisco, oferind  clienţilor acestora  posibilitatea de a testa funcţionalitatea soluţiilor propuse de parteneri. In acest fel  decizia de cumparare va fi luată în deplină cunoştinţă de cauză, după măsurarea beneficiilor pe care le poate aduce acea soluţie. Clienţii vor beneficia practic de un drive test cu soluţia propusă!
Totodata, cu ajutorul finantarii nerambursabile Regio, BITTNET Systems va avea cel mai modern laborator de training din Romania in domeniul retelelor de comunicatii.

Obiective

Obiectivul general Creşterea an de an până în anul 2015 a cifrei de afaceri a BITTNET SYSTEMS S.A. cat si cota de piata pe piata serviciilor de consultanţă şi a celei de formare a angajaţilor în domeniul tehnologiei informaţiei . Obiectivele specifice Diversificarea serviciilor, oferite în acest moment de BITTNET SYSTEMS S.A., prin dezvoltarea şi …

View page »

Indicatori

Indicator de rezultat Valoare Termen de realizare Numărul de locuri de muncă permanente nou create, cu normă întreagă, în cadrul microîntreprinderii 6 Sfârşitul perioadei de implementare Diversificarea serviciilor oferite de BITTNET SYSTEMS S.A. prin dezvoltarea şi furnizarea de servicii noi în domeniul consultanţei şi formării de angajaţi în domeniul tehnologiei informaţiei; 5 În 6 luni …

View page »

Evolutie

View page »